Zippo XI la mã chủ đề đại bàng cờ Mỹ, vỏ cốt đồng mạ vàng toàn thân cực ấn tượng
Hàng nguyên bản chưa qua lửa


Zippo XI la mã chủ đề đại bàng cờ Mỹ 1995 C217


Zippo XI la mã chủ đề đại bàng cờ Mỹ 1995 C217


Zippo XI la mã chủ đề đại bàng cờ Mỹ 1995 C217


Zippo XI la mã chủ đề đại bàng cờ Mỹ 1995 C217
Shop Deva