Zippo cổ  sơn đỏ


Zippo sơn hình tường gạch XVI năm 2000 C06Zippo cổ
Zippo cổ Zippo cổ năm 2000
Shop Deva