Zippo cổ cô gái
 
Zippo đồng hình cô gái    


Zippo la mã năm 1999


Zippo đồng la mã 1999
Shop Deva